Fizička osoba


Pravna osoba
Ministarstva ili druge državne, entitetske/županijske institucije
Lokalna uprava / institucija
Institucije koje upravljaju pojedinim zaštićenim područjima
Gospodarski subjekti
Obrazovne i znanstvene institucije
Nevladine organizacije
Ostalo (molimo navedite):


Nacrt karakterizacijskog izvještaja za vodno područje jadranskog mora u FBiH
Nacrt plana upravljanja vodnim područjem jadranskog mora u FBiH

Moguće dodavanje novog komentara. Broj komentara je neograničen.


Za dodavanje datoteke prvo odaberite datoteku a zatim kliknite na PRILOŽI DATOTEKU.
Moguće je poslati više od jedne datoteke.

ODABERI DATOTEKU