Biološki monitoring
  Priručnik za biološki monitoring
  Biomanual
  Studija uticaja akvakulture


ISPITIVANJE KAKVOĆE VODA NA SLIVOVIMA RIJEKA
NERETVE I CETINE NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. MONITORING POVRŠINSKIH VODA

1.1. Monitoring stanja ekosustava

U periodu prije rata u BiH, do 1991.g. je vršeno ispitivanje flore i faune dna rijeke Neretve na profilima Žitomislići i Čapljina (nizvodno), kao i ušću njenih pritoka r. Trebižat i r. Bregave.
U poslijeratnom periodu, zbog nedostatka financijskih sredstava, monitoring stanja ekosustava nije uspostavljen sve do lipnja 2003.godine kada je ponovno pokrenut ovaj vid monitoringa na profilima Žitomislići i Čapljina nizvodno (Višići) na rijeci Neretvi.

U okviru kontrole kakvoće vode rijeke Neretve nizvodno od grada Mostara, vrše se biološka ispitivanja sa ciljem da se utvrdi opće ekološko stanje, te procijeni bonitet vode rijeke na zadanim postajama.

Uzorci za analizu fitobentosa uzimani su sa različitih prirodnih podloga struganjem. Uzorci za faunu dna uzimani su mrežom promjera okaca 0,5 mm koja se koristi za duboke vode (dužina štapa 2 m).
Ispitivanja su uzela u obzir kvalitativnu i kvantitativnu analizu zajednica fitobentosa i makrozoobentosa, te saprobiološku ocjenu kakvoće vode. Kvanititativni i kvalitativni odnosi fitobentosa i makrozoobentosa dati su na osnovu standardnih limnoloških metoda (izvješće iz 2003. godine). Pored saprobnog indeksa na osnovu sastava makrozoobentosa u ocjeni kakvoće vode u lipnju mjesecu primjenjen je, Extended Biotic index (Ghetti, 1986) i Shannon index diverziteta (Shannon-Weaver, 1949).

U narednom razdoblju povećan je opseg biološkog monitoringa.
Analiza dobivenih rezultata daje sliku ekoloških prilika i kakvoće vode na postajama.
Odabrani profili, dinamika i rezultati ispitivanja ekosustva vidljivi su iz priložene tablice:

 

I RIJEČNI BAZEN NERETVA        
1. RIJEKA NERETVA I PRITOKE        
1.1. RIJEKA NERETVA          
               
1.1.1. MJERNI PROFIL: uzvodno od GLAVATIČEVA      
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 24.6.2013 1,65 oligo/betamezosprobni I/II    
  2 24.6.2014 1,46 oligosaprobni I    
  3* 12.12.2016 1,45 oligosaprobni I    
1.1.2. MJERNI PROFIL: KONJIC - uzvodno        
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 18.6.2009 1,72 oligo/betamezosprobni I/II    
  2 28.6.2010 1,6 oligo/betamezosprobni I/II    
  3 23.6.2011 1,71 oligo/betamezosprobni I/II    
  4 25.6.2012 1,63 oligo/betamezosprobni I/II    
  5 24.6.2013 1,65 oligo/betamezosprobni I/II    
  6 24.6.2014 1,57 oligo/betamezosprobni I/II    
               
1.1.3. MJERNI PROFIL : RAŠTANI (Mostar uzvodno)
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 28.6.2010 1,65 oligo/betamezosprobni I/II    
  2 22.6.2011 1,58 oligo/betamezosprobni I/II    
  3 25.6.2012 1,66 oligo/betamezosprobni I/II    
  4 27.6.2013 1,66 oligo/betamezosprobni I/II    
  5 26.6.2014 1,74 oligo/betamezosprobni I/II    
               
1.1.4. MJERNI PROFIL : BAĆEVIĆI (Mostar nizvodno)
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 28.6.2010 1,67 oligo/betamezosprobni I/II    
  2 22.6.2011 1,54 oligo/betamezosprobni I/II    
  3 28.6.2012 1,74 oligo/betamezosprobni I/II    
  4 27.6.2013 1,80 oligo/betamezosprobni I/II    
  5 25.6.2014 1,67 oligo/betamezosprobni I/II    
               
1.1.5. MJERNI PROFIL : ŽITOMISLIĆI
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 11.6.2003 1,9 betamezosaprobni II    
  2 17.9.2003 2,1 betamezosaprobni II    
  3 17.10.2005 1,83 betamezosaprobni II    
  4 27.6.2006 1,71 oligo/betamezosprobni I/II    
  5 25.9.2006 1,82 betamezosaprobni II    
  6 23.6.2007 1,71 oligo/betamezosprobni I/II    
  7 21.8.2007 1,74 oligo/betamezosprobni I/II    
  8 26.6.2008 1,83 betamezosaprobni II    
  9 26.8.2008 1,76 oligo/betamezosprobni I/II    
  10 18.6.2009 1,57 oligo/betamezosprobni I/II    
  11 25.8.2009 1,65 oligo/betamezosprobni I/II    
  12 29.6.2010 1,62 oligo/betamezosprobni I/II    
  13 22.6.2011 1,78 oligo/betamezosprobni I/II    
  14 28.6.2012 1,74 oligo/betamezosprobni I/II    
  15 27.6.2013 1,71 oligo/betamezosprobni I/II    
  16 25.6.2014 1,64 oligo/betamezosprobni I/II    
  17* 14.12.2016 1,64 oligo/betamezosprobni I/II    
               
1.1.6. MJERNI PROFIL: DRAČEVO-ČAPLJINA (NIZVODNO)
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 11.6.2003 1,9 betamezosaprobni II    
  2 17.9.2003 2,1 betamezosaprobni II    
  3 17.10.2005 1,96 betamezosaprobni II    
  4 27.6.2006 1,92 betamezosaprobni II    
  5 25.9.2006 2,08 betamezosaprobni II    
  6 23.6.2007 2,04 betamezosaprobni II    
  7 21.8.2007 2,11 betamezosaprobni II    
  8 26.6.2008 2,02 betamezosaprobni II    
  9 26.8.2008 1,9 betamezosaprobni II    
  10 18.6.2009 2,07 betamezosaprobni II    
  11 25.8.2009 2,1 betamezosaprobni II    
  12 29.6.2010 1,84 betamezosaprobni II    
  13 22.6.2011 1,78 oligo/betamezosprobni I/II    
  14 27.6.2012 1,82 betamezosaprobni II    
  15 27.6.2013 1,71 oligo/betamezosprobni I/II    
  16 24.6.2014 1,89 betamezosaprobni II    
  17* 14.12.2016 1,85 betamezosaprobni II    
               
1.2. PRITOKE
1.2.1. RIJEKA BUNA
  MJERNI PROFIL: UŠĆE RIJEKE BUNE
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 18.6.2009 1,72 oligo/betamezosprobni I/II    
  2 27.6.2013 1,65 oligo/betamezosprobni I/II    
  3 24.6.2014 1,53 oligo/betamezosprobni II/I    
  4* 13.12.2016 1,63 oligo/betamezosprobni II/I    
1.2.2. RIJEKA BUNICA
  MJERNI PROFIL:IZVOR RIJEKE BUNICE
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 27.6.2013 1,51 oligo/betamezosprobni I/II    
  2 24.6.2014 1,39 oligosaprobni I    
  3* 13.12.2016 1,51 oligo/betamezosaprobni I/II    
               
1.2.3. RIJEKA BREGAVA
  MJERNI PROFIL: UŠĆE RIJEKE BREGAVE
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 26.6.2008 1,6 oligo/betamezosaprobni I/II    
  2 28.8.2008 1,61 oligo/betamezosaprobni I/II    
  3 18.6.2009 1,84 betamezosaprobni II    
  4 28.6.2010 1,65 oligo/betamezosaprobni I/II    
  5 28.6.2012 1,79 oligo/betamezosaprobni I/II    
  MJERNI PROFIL: BREGAVA UZVODNO
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 28.6.2012 1,53 oligo/betamezosaprobni I/II    
  2 27.6.2013 1,56 oligo/betamezosaprobni I/II    
  3 24.6.2014 1,57 oligo/betamezosaprobni I/II    
  4* 14.12.2016 1,57 oligo/betamezosaprobni I/II    
               
1.2.4. RIJEKA TMT
  MJERNI PROFIL: UŠĆE RIJEKE TREBIŽAT
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 26.6.2008 1,81 betamezosaprobni II    
  2 28.8.2008 1,77 oligo/betamezosprobni I/II    
  3 18.6.2009 1,73 oligo/betamezosprobni I/II    
  4 28.6.2010 1,65 oligo/betamezosprobni I/II    
  5 22.6.2011 1,62 oligo/betamezosprobni I/II    
  6 27.6.2012 1,69 oligo/betamezosprobni I/II    
  7 27.6.2013 1,7 oligo/betamezosaprobni I/II    
  8 25.6.2014 1,61 oligo/betamezosaprobni I/II    
  MJERNI PROFIL: LOKALITET PEĆ-MLINI
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 26.6.2012 1,62 oligo/betamezosprobni I/II    
               
  MJERNI PROFIL: KLOBUK
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 18.6.2009 1,69 oligo/betamezosprobni I/II    
               
  MJERNI PROFIL: KRAVICE
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 28.6.2010 1,9 betamezosaprobni II    
1.2.5 RIJEKA STUDENČICA
  MJERNI PROFIL: Izvor
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 26.6.2012 1,42 oligosaprobni II    
               
1.2.6. RIJEKA LIŠTICA
  MJERNI PROFIL: Uzarići
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 26.6.2013 1,73 oligo/betamezosprobni I/II    
  2* 13.12.2016 1,63 oligo/betamezosprobni I/II    
1.2.7. RIJEKA KRUPA
  MJERNI PROFIL: DRAČEVO - RIJEKA KRUPA
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 18.6.2009 1,86 betamezosprobni II    
  2 27.6.2012 1,94 betamezosprobni II    
  MJERNI PROFIL: KARAOTOK
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 28.6.2010 2,2 betamezosprobni II    
               
1.2.8. RIJEKA TREŠANICA
  MJERNI PROFIL: Bradina
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 28.6.2010 1,79 oligo/betamezosprobni I/II    
               
1.2.9. RIJEKA LJUTA
  MJERNI PROFIL: uzvodno od Glavatičeva
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 28.6.2010 1,7 oligo/betamezosprobni I/II    
1.2.10. RIJEKA LJUTA (Konjic)
  MJERNI PROFIL: kod Konjica
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 25.6.2012 2,2 betamezosprobni II    
  2* 12.12.2016 1,65 oligo/betamezosaprobni I/II    
               
1.2.11. RIJEKA RAMA
  MJERNI PROFIL: naselje
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 23.6.2011 1,69 oligo/betamezosprobni I/II    
1.2.12 RIJEKA KRALJUŠČICA
  MJERNI PROFIL: naselje
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 25.6.2012 1,7 oligo/betamezosprobni I/II    
1.2.13 RIJEKA BIJELA
  MJERNI PROFIL: naselje Bijela
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 26.6.2012 1,58 oligo/betamezosprobni I/II    
1.2.14 RIJEKA BAŠČICA
  MJERNI PROFIL: Idbar
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 25.6.2012 1,65 oligo/betamezosprobni I/II    
               
1.2.15. RIJEKA DREŽANJKA
  MJERNI PROFIL: naselje Drežnica
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 23.6.2011 1,8 oligo/betamezosprobni I/II    
  2* 13.12.2016 1,6 oligo/betamezosprobni I/II    
               
1.2.16. RIJEKA NERETVICA
  MJERNI PROFIL: Otležani
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 23.6.2011 1,6 oligo/betamezosprobni I/II    
  MJERNI PROFIL: Ušće
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  2 24.6.2013 1,59 oligo/betamezosprobni I/II    
  3 26.6.2014 1,58 oligo/betamezosprobni I/II    
  4* 12.12.2016 1,64 oligo/betamezosprobni I/II    
               
1.2.17. RIJEKA RAKITNICA
  MJERNI PROFIL: Uzvodno od Šabića
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 24.6.2013 1,6 oligo/betamezosprobni I/II    
  2 26.6.2014 1,52 oligo/betamezosprobni I/II    
  MJERNI PROFIL: Umoljani
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 23.6.2011 1,54 oligo/betamezosprobni I/II    
               
1.2.18. RIJEKA TREBIŠNJICA
  MJERNI PROFIL: Vrutak-Turkovići
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 23.6.2011 1,95 betamezosprobni II    
  2 28.6.2012 2,2 betamezosprobni II    
1.2.19. RIJEKA SEONČICA
  MJERNI PROFIL:
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 24.6.2013 1,6 oligo/betamezosprobni II    
1.2.20. RIJEKA VOLUJAK
  MJERNI PROFIL: Ušće
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 25.06.2014 1,66 oligo/betamezosprobni I/II    
               
2. JEZERA
2.1. PRIRODNA JEZERA
2.1.1. BLIDINJSKO JEZERO
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta Klorofil "a" mg/m3 Stupanj trofije
  1 25.6.2008 1,81 betamezosaprobni II    
  2 28.8.2008 1,83 betamezosaprobni II 2,53 mezotrofan
  3 25.6.2014       2,07 oligotrofan
               
2.1.2. BORAČKO JEZERO
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta Klorofil "a" mg/m3 Stupanj trofije
  1 25.6.2008 1,68 oligo/betamezosaprobni I/II    
  2 28.8.2008 1,71 oligo/betamezosaprobni I/II 1,54 oligotrofan
  3 24.6.2013       0,81 oligotrofan
               
2.1.3. 3. HUTOVO-DERANSKO JEZERO
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta Klorofil "a" mg/m3 Stupanj trofije
  1 25.6.2008 1,78 oligo/betamezosaprobni I/II    
  2 28.8.2008 1,70 oligo/betamezosaprobni I/II 0,86 ultraoligotrofan
  3 18.6.2009 1,65 oligo/betamezosaprobni I/II 0,26 ultraoligotrofan
  4* 14.12.2016 1,56 oligo/betamezosaprobni I/II    
               
2.2. VJEŠTAČKA JEZERA
2.2.1. AKUMULACIJA HE RAMA
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta Klorofil "a" mg/m3 Stupanj trofije
  1 25.6.2008 1,57 oligo/betamezosaprobni I/II    
  2 28.8.2008 1,64 oligo/betamezosaprobni I/II 1,36 oligotrofan
  3 25.6.2012       0,34 ultraoligotrofan
  4 26.6.2013       0,45 oligotrofan
  5 25.6.2014       0,51 oligotrofan
  6* 12.12.2016 1,58 oligo/betamezosaprobni I/II    
               
2.2.2. AKUMULACIJA HE SALAKOVAC
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta Klorofil "a" mg/m3 Stupanj trofije
  1 25.6.2008 1,72 oligo/betamezosaprobni I/II    
  2 28.8.2008 1,68 oligo/betamezosaprobni I/II 3,31 mezotrofan
  3 18.6.2009 1,69 oligo/betamezosaprobni I/II 2,78 mezotrofan
  4 25.6.2012       1,09 oligotrofan
  5 25.6.2013       1,58 oligotrofan
  6 25.6.2014       1,08 oligotrofan
  7* 12.12.2016 1,53 oligo/betamezosaprobni I/II    
               
2.2.3. AKUMULACIJA HE GRABOVICA
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta Klorofil "a" mg/m3 Stupanj trofije
  1 19.6.2009 2,00 betamezosaprobni II 0,34 ultraoligotrofan
  2 29.6.2010 1,60 oligo/betamezosaprobni I/II 0,60 ultraoligotrofan
  3 23.6.2011 1,79 oligo/betamezosaprobni I/II 0,78 ultraoligotrofan
  4 25.6.2012       0,84 ultraoligotrofan
  5 25.6.2013       0,6 ultraoligotrofan
  6 25.06.2014       1,21 oligotrofan
  7* 12.12.2016  1,56 oligo/betamezosaprobni      
               
2.2.4. AKUMULACIJA HE MOSTAR
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta Klorofil "a" mg/m3 Stupanj trofije
  1 29.6.2010 1,79 oligo/betamezosaprobni I/II 0,39 ultraoligotrofan
2.2.5. AKUMULACIJA HE JABLANICA
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta Klorofil "a" mg/m3 Stupanj trofije
  1 25.6.2013       1,17 oligotrofan
  2 25.06.2014       0,7 oligotrofan
2.2.5. AKUMULACIJA GKP Trebišnjica /HEČ/
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta Klorofil "a" mg/m3 Stupanj trofije
  2 24.06.20143       10,3 mezotrofan
               
II RIJEČNI BAZEN CETINE
1. RIJEKE
1.1. RIJEKA BISTRICA
1.1.1. MJERNI PROFIL: BISTRICA - uzvodno /izvor Duman/
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 19.6.2009 1,73 oligo/betamezosprobni I/II    
  2 21.6.2011 1,51 oligosaprobno I    
  3 26.6.2013 1,77 oligo/betamezosprobni I/II    
  4 23.6.2014 1,55 oligo/betamezosprobni I/II    
               
1.1.2. MJERNI PROFIL: BISTRICA - nizvodno
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 19.6.2009 1,85 betamezosprobni II    
  2 30.6.2010 1,95 betamezosprobni II    
  3 21.6.2011 2,05 betamezosprobni II    
  4 26.6.2012 2,08 betamezosprobni II    
               
1.2. RIJEKA ŠUICA
1.1. MJERNI PROFIL: Izvor
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 25.6.2013 1,56 oligo/betamezosprobni I/II    
  2 23.6.2014 1,57 oligo/betamezosprobni I/II    
1.2. MJERNI PROFIL: Kovači
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 30.6.2010 1,85 betamezosprobni II    
  2 21.6.2011 1,9 betamezosprobni II    
  3 26.6.2012 1,96 betamezosprobni II    
  4 23.6.2014 1,95 betamezosprobni II    
  5* 08.12.2016 1,95 betamezosprobni II    
               
1.3. RIJEKA MILAČ
1.1. MJERNI PROFIL: Milač izvor
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  3 25.6.2013 1,54 oligo/betamezosprobni II    
  4 23.6.2014 1,51 oligo/betamezosprobni I/II    
1.2. MJERNI PROFIL: Milač nizvodno
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 30.6.2010 1,85 betamezosprobni II    
  2 26.6.2012 1,72 oligo/betamezosprobni I/II    
               
1.4. RIJEKA VRBA
  MJERNI PROFIL: VRBA - nizvodno
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 30.6.2010 1,85 betamezosprobni II    
               
1.5. RIJEKA PLOVUČA
1.1. MJERNI PROFIL: Čajići-Veliki ponor
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 30.6.2010 1,93 betamezosprobni II    
  2 26.6.2012 2,22 betamezosprobni II    
               
1.6. RIJEKA STURBA
1.1. MJERNI PROFIL: Vrelo Sturbe
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 21.6.2011 1,45 oligosaprobno I    
  2 25.6.2013 1,59 oligo/betamezosprobni I/II    
  3 25.6.2014 1,43 oligosaprobno I    
  4* 09.12.2016 1,61 oligo/betamezosprobni I/II    
               
1.7. RIJEKA KORANA (ZVIJEZDA)
1.1. MJERNI PROFIL: uzvodno od Bosanskog Grahova
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 21.6.2011 2,23 betamezosprobni II    
  2 23.6.2014 2,04 betamezosprobni II    
1.8. RIJEKA DULERSKI POTOK
1.1. MJERNI PROFIL: od ušća u Butižnicu
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 26.6.2013 1,51 oligo/betamezosprobni II    
               
1.9. RIJEKA ŽABLJAK
1.1. MJERNI PROFIL: Žabljak-nizvodno
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 21.6.2011 1,7 oligo/betamezosprobni I/II    
  2 26.6.2012 1,69 oligo/betamezosprobni I/II    
  3* 09.12.2016 1,61 oligo/betamezosprobni I/II    
               
2. VJEŠTAČKA JEZERA
2.1. AKUMULACIJA BUŠKO BLATO
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta Klorofil "a" mg/m3 Stupanj trofije
  1 30.6.2010 1,73 oligo/betamezosaprobni I/II 1,47 oligotrofan
  2 26.6.2012 1,75 oligo/betamezosaprobni I/II 1,69 oligotrofan
  3 23.6.2014       5,03 mezotrofan
  4* 09.12.2016 1,58 oligo/betamezosaprobni I/II    
               
2.2. BAZEN LIPA
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta Klorofil "a" mg/m3 Stupanj trofije
  1 21.6.2011 1,84 betamezosprobni II 0,44 ultraoligotrofan
  2 26.6.2012 1,78 oligo/betamezosaprobni I/II 2,23 oligotrofan
3. JADRANSKO MORE
3.1 Lokalitet: Neum
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta Klorofil "a" mg/m3 Stupanj trofije
  1 27.6.2013       0,48 oligotrofan
  2 26.6.2014       0,54 oligotrofan
  3* 14.12.2016       0,75 oligotrofan

* - uzorci uzeti u zimskom razdoblju