Biološki monitoring

  Priručnik za biološki monitoring
  Biomanual
  Studija uticaja akvakulture


ISPpITIVANJE KAKVOĆE VODA NA SLIVOVIMA RIJEKA
NERETVE I CETINE NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. MONITORING POVRŠINSKIH VODA

1.1. Monitoring stanja ekosustava

U periodu prije rata u BiH, do 1991.g. je vršeno ispitivanje flore i faune dna rijeke Neretve na profilima Žitomislići i Čapljina (nizvodno), kao i ušću njenih pritoka r. Trebižat i r. Bregave.
U poslijeratnom periodu, zbog nedostatka financijskih sredstava, monitoring stanja ekosustava nije uspostavljen sve do lipnja 2003.godine kada je ponovno pokrenut ovaj vid monitoringa na profilima Žitomislići i Čapljina nizvodno (Višići) na rijeci Neretvi.

U okviru kontrole kakvoće vode rijeke Neretve nizvodno od grada Mostara, vrše se biološka ispitivanja sa ciljem da se utvrdi opće ekološko stanje, te procijeni bonitet vode rijeke na zadanim postajama.

Uzorci za analizu fitobentosa uzimani su sa različitih prirodnih podloga struganjem. Uzorci za faunu dna uzimani su mrežom promjera okaca 0,5 mm koja se koristi za duboke vode (dužina štapa 2 m).
Ispitivanja su uzela u obzir kvalitativnu i kvantitativnu analizu zajednica fitobentosa i makrozoobentosa, te saprobiološku ocjenu kakvoće vode. Kvanititativni i kvalitativni odnosi fitobentosa i makrozoobentosa dati su na osnovu standardnih limnoloških metoda (izvješće iz 2003. godine). Pored saprobnog indeksa na osnovu sastava makrozoobentosa u ocjeni kakvoće vode u lipnju mjesecu primjenjen je, Extended Biotic index (Ghetti, 1986) i Shannon index diverziteta (Shannon-Weaver, 1949).

U narednom razdoblju povećan je opseg biološkog monitoringa.
Analiza dobivenih rezultata daje sliku ekoloških prilika i kakvoće vode na postajama.
Odabrani profili, dinamika i rezultati ispitivanja ekosustva vidljivi su iz priložene tablice:

 

I RIJEČNI BAZEN NERETVE          
1.  RIJEKA NERETVA I PRITOKE        
1.1. RIJEKA NERETVA           
               
1.1.1. MJERNI PROFIL: uzvodno od GLAVATIČEVA         
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 24.06.2013 1,65 oligo/betamezosprobni I/II     
  2 24.06.2014 1,46 oligosaprobni  I    
  3* 12.12.2016 1,45 oligosaprobni  I    
  4 13.06.2017 1,44 oligosaprobni  I    
               
1.1.2. MJERNI PROFIL: KONJIC - uzvodno         
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 18.06.2009 1,72 oligo/betamezosaprobni I/II     
  2 28.06.2010 1,6 oligo/betamezosaprobni I/II     
  3 23.06.2011 1,71 oligo/betamezosaprobni I/II     
  4 25.06.2012 1,63 oligo/betamezosaprobni I/II     
  5 24.06.2013 1,65 oligo/betamezosaprobni I/II     
  6 24.06.2014 1,57 oligo/betamezosaprobni I/II     
               
1.1.3. MJERNI PROFIL : RAŠTANI (Mostar uzvodno)         
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 28.06.2010 1,65 oligo/betamezosaprobni I/II     
  2 22.06.2011 1,58 oligo/betamezosaprobni I/II     
  3 25.06.2012 1,66 oligo/betamezosaprobni I/II     
  4 27.06.2013 1,66 oligo/betamezosaprobni I/II     
  5 26.06.2014 1,74 oligo/betamezosaprobni I/II     
  6 13.06.2017 1,6 oligo/betamezosaprobni I/II     
               
1.1.4. MJERNI PROFIL : BAĆEVIĆI  (Mostar nizvodno)         
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 28.06.2010 1,67 oligo/betamezosaprobni I/II     
  2 22.06.2011 1,54 oligo/betamezosaprobni I/II     
  3 28.06.2012 1,74 oligo/betamezosaprobni I/II     
  4 27.06.2013 1,80 oligo/betamezosaprobni I/II     
  5 25.06.2014 1,67 oligo/betamezosaprobni I/II     
  6 26.06.2017 1,75 oligo/betamezosaprobni I/II     
               
1.1.5. MJERNI PROFIL : ŽITOMISLIĆI         
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 11.06.2003 1,9 betamezosaprobni II    
  2 17.09.2003 2,1 betamezosaprobni II    
  3 17.10.2005 1,83 betamezosaprobni II    
  4 27.06.2006 1,71 oligo/betamezosaprobni I/II     
  5 25.09.2006 1,82 betamezosaprobni II    
  6 23.06.2007 1,71 oligo/betamezosprobni I/II     
  7 21.08.2007 1,74 oligo/betamezosprobni I/II     
  8 26.06.2008 1,83 betamezosaprobni II    
  9 26.08.2008 1,76 oligo/betamezosaprobni I/II     
  10 18.06.2009 1,57 oligo/betamezosaprobni I/II     
  11 25.08.2009 1,65 oligo/betamezosaprobni I/II     
  12 29.06.2010 1,62 oligo/betamezosaprobni I/II     
  13 22.06.2011 1,78 oligo/betamezosaprobni I/II     
  14 28.06.2012 1,74 oligo/betamezosaprobni I/II     
  15 27.06.2013 1,71 oligo/betamezosaprobni I/II     
  16 25.06.2014 1,64 oligo/betamezosaprobni I/II     
  17* 14.12.2016 1,64 oligo/betamezosaprobni I/II     
  18 26.06.2017 1,76 oligo/betamezosaprobni I/II     
               
1.1.6. MJERNI PROFIL: DRAČEVO / ČAPLJINA (NIZVODNO)         
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 11.06.2003 1,9 betamezosaprobni II    
  2 17.09.2003 2,1 betamezosaprobni II    
  3 17.10.2005 1,96 betamezosaprobni II    
  4 27.06.2006 1,92 betamezosaprobni II    
  5 25.09.2006 2,08 betamezosaprobni II    
  6 23.06.2007 2,04 betamezosaprobni II    
  7 21.08.2007 2,11 betamezosaprobni II    
  8 26.06.2008 2,02 betamezosaprobni II    
  9 26.08.2008 1,9 betamezosaprobni II    
  10 18.06.2009 2,07 betamezosaprobni II    
  11 25.08.2009 2,1 betamezosaprobni II    
  12 29.06.2010 1,84 betamezosaprobni II    
  13 22.06.2011 1,78 oligo/betamezosaprobni I/II     
  14 27.06.2012 1,82 betamezosaprobni II    
  15 27.06.2013 1,71 oligo/betamezosaprobni I/II     
  16 24.06.2014 1,89 betamezosaprobni II    
  17* 14.12.2016 1,85 betamezosaprobni II    
  18 26.06.2017 1,64 oligo/betamezosaprobni I/II     
               
1.2. PRITOKE            
1.2.1. RIJEKA BUNA          
  MJERNI PROFIL: UŠĆE RIJEKE BUNE        
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 18.06.2009 1,72 oligo/betamezosaprobni I/II     
  2 27.06.2013 1,65 oligo/betamezosaprobni I/II     
  3 24.06.2014 1,53 oligo/betamezosaprobni I/II     
  4* 13.12.2016 1,63 oligo/betamezosaprobni I/II     
  5 27.06.2017 1,69 oligo/betamezosaprobni I/II     
               
1.2.2. RIJEKA BUNICA          
  MJERNI PROFIL: IZVOR RIJEKE BUNICE        
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 27.06.2013 1,51 oligo/betamezosaprobni I/II     
  2 24.06.2014 1,39 oligosaprobni  I    
  3* 13.12.2016 1,51 oligo/betamezosaprobni I/II     
  4 27.06.2017 1,44 oligosaprobni  I    
               
1.2.3. RIJEKA JASENICA           
  MJERNI PROFIL:           
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 28.06.2017 1,8 oligo/betamezosaprobni I/II    
               
1.2.4. RIJEKA RADOBOLJA           
  MJERNI PROFIL: Bare          
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 28.06.2017 2,1 betamezosaprobni  II    
               
1.2.5. RIJEKA BREGAVA          
  MJERNI PROFIL: UŠĆE RIJEKE BREGAVE    
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 26.06.2008 1,6 oligo/betamezosaprobni I/II    
  2 28.08.2008 1,61 oligo/betamezosaprobni I/II    
  3 18.06.2009 1,84 betamezosaprobni II    
  4 28.06.2010 1,65 oligo/betamezosaprobni I/II    
  5 28.06.2012 1,79 oligo/betamezosaprobni I/II    
  MJERNI PROFIL: BREGAVA UZVODNO         
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 28.06.2012 1,53 oligo/betamezosaprobni I/II    
  2 27.06.2013 1,56 oligo/betamezosaprobni I/II    
  3 24.06.2014 1,57 oligo/betamezosaprobni I/II    
  4* 14.12.2016 1,57 oligo/betamezosaprobni I/II    
  5 27.06.2017 1,56 oligo/betamezosaprobni I/II    
               
1.2.6. RIJEKA TMT            
  MJERNI PROFIL: UŠĆE RIJEKE TREBIŽAT    
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 26.06.2008 1,81 betamezosaprobni II    
  2 28.08.2008 1,77 oligo/betamezosaprobni I/II     
  3 18.06.2009 1,73 oligo/betamezosaprobni I/II     
  4 28.06.2010 1,65 oligo/betamezosaprobni I/II     
  5 22.06.2011 1,62 oligo/betamezosaprobni I/II     
  6 27.06.2012 1,69 oligo/betamezosaprobni I/II     
  7 27.06.2013 1,70 oligo/betamezosaprobni I/II     
  8 25.06.2014 1,61 oligo/betamezosaprobni I/II    
  9 27.06.2017 1,76 oligo/betamezosaprobni I/II    
               
  MJERNI PROFIL: LOKALITET PEĆ-MLINI        
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 26.06.2012 1,62 oligo/betamezosaprobni I/II     
               
  MJERNI PROFIL: KLOBUK        
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 18.06.2009 1,69 oligo/betamezosprobni I/II     
               
  MJERNI PROFIL: KRAVICE        
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 28.06.2010 1,9 betamezosaprobni II    
               
1.2.7. RIJEKA STUDENČICA           
  MJERNI PROFIL: Izvor        
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 26.06.2012 1,42 oligosaprobni  I    
               
1.2.8. RIJEKA MATICA-VRLJIKA            
  MJERNI PROFIL:         
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 28.06.2017 1,79 oligo/betamezosprobni I/II     
               
1.2.9. RIJEKA VRIOŠTICA            
  MJERNI PROFIL: izvor        
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 28.06.2017 1,64 oligo/betamezosprobni I/II     
               
1.2.10. RIJEKA LIŠTICA             
  MJERNI PROFIL: Uzarići        
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 26.06.2013 1,73 oligo/betamezosaprobni I/II     
  2* 13.12.2016 1,63 oligo/betamezosaprobni I/II     
  MJERNI PROFIL: Polog        
  3 13.06.2017 1,59 oligo/betamezosaprobni I/II     
               
1.2.11. RIJEKA KRUPA          
  MJERNI PROFIL: DRAČEVO - RIJEKA KRUPA      
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 18.06.2009 1,86 betamezosaprobni II     
  2 27.06.2012 1,94 betamezosaprobni II     
  3 27.06.2017 1,86 betamezosaprobni II     
  MJERNI PROFIL: KARAOTOK        
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 28.06.2010 2,2 betamezosaprobni II     
               
1.2.12. RIJEKA TREŠANICA           
  MJERNI PROFIL: Bradina          
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 28.06.2010 1,79 oligo/betamezosprobni I/II     
               
1.2.13. RIJEKA LJUTA           
  MJERNI PROFIL: uzvodno od Glavatičeva        
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 28.06.2010 1,7 oligo/betamezosprobni I/II     
  RIJEKA LJUTA (KONJIC)           
  MJERNI PROFIL: kod Konjica        
  1 25.06.2012 2,2 betamezosprobni II     
  2* 12.12.2016 1,65 oligo/betamezosaprobni I/II     
  3 13.06.2017 1,67 oligo/betamezosaprobni I/II     
               
1.2.14. RIJEKA RAMA           
  MJERNI PROFIL: naselje          
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 23.06.2011 1,69 oligo/betamezosprobni I/II     
               
1.2.15. RIJEKA KRALJUŠČICA            
  MJERNI PROFIL: naselje          
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 25.06.2012 1,7 oligo/betamezosaprobni I/II     
               
1.2.16. RIJEKA BIJELA           
  MJERNI PROFIL: naselje Bijela        
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 26.06.2012 1,58 oligo/betamezosprobni I/II     
               
1.2.17. RIJEKA BAŠČICA           
  MJERNI PROFIL: Idbar          
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 25.06.2012 1,65 oligo/betamezosaprobni I/II     
               
1.2.18. RIJEKA DREŽANJKA           
  MJERNI PROFIL: naselje Drežnica         
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 23.06.2011 1,8 oligo/betamezosaprobni I/II     
  2* 13.12.2016 1,6 oligo/betamezosaprobni I/II     
               
1.2.19. RIJEKA NERETVICA            
1.1. MJERNI PROFIL: Otležani          
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 23.06.2011 1,6 oligo/betamezosprobni I/II     
1.2. MJERNI PROFIL: ušće          
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  2 24.06.2013 1,59 oligo/betamezosaprobni I/II     
  3 26.06.2014 1,58 oligo/betamezosaprobni I/II     
  4* 12.12.2016 1,64 oligo/betamezosaprobni I/II     
               
1.2.20. RIJEKA RAKITNICA            
1.1. MJERNI PROFIL: Uzvodno od Šabića        
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 24.06.2013 1,60 oligo/betamezosaprobni I/II     
  2 26.06.2014 1,52 oligo/betamezosaprobni I/II     
1.2. MJERNI PROFIL: Umoljani          
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  2 23.06.2011 1,54 oligo/betamezosaprobni I/II     
               
1.2.21. RIJEKA SEONČICA            
  MJERNI PROFIL:           
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 24.06.2013 1,6 oligo/betamezosaprobni I/II     
               
1.2.22. RIJEKA TREBIŠNJICA           
  MJERNI PROFIL: Vrutak-Turkovići        
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 23.06.2011 1,95 betamezosaprobni II     
  2 28.06.2012 2,2 betamezosaprobni II     
               
1.2.23. RIJEKA VOLUJAK           
  MJERNI PROFIL: Ušće          
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 25.06.2014 1,66 oligo/betamezosaprobni I/II     
               
1.2.24. RIJEKA MOŠĆENUŠA          
  MJERNI PROFIL:izvor           
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 13.06.2017 1,48 oligosaprobni  I    
               
1.2.25. RIJEKA DUŠICA          
  MJERNI PROFIL:ušće           
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 12.06.2017 1,74 oligo/betamezosaprobni I/II     
               
2. JEZERA    
2.1. PRIRODNA JEZERA    
2.1.1. BLIDINJSKO JEZERO    
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta Klorofil "a" mg/m3 Stupanj trofije
  1 25.06.2008 1,81 betamezosaprobni II    
  2 28.08.2008 1,83 betamezosaprobni II 2,53 mezotrofan
  3 25.06.2014       2,07 oligotrofan
               
2.1.2. BORAČKO JEZERO    
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta Klorofil "a" mg/m3 Stupanj trofije
  1 25.06.2008 1,68 oligo/betamezosaprobni I/II    
  2 28.08.2008 1,71 oligo/betamezosaprobni I/II 1,54 oligotrofan
  3 24.06.2013       0,81 oligotrofan
  4 13.06.2017 1,53 oligo/betamezosaprobni I/II 3,31 mezotrofan
               
2.1.3.  HUTOVO-DERANSKO JEZERO    
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta Klorofil "a" mg/m3 Stupanj trofije
  1 25.06.2008 1,78 oligo/betamezosaprobni I/II    
  2 28.08.2008 1,70 oligo/betamezosaprobni I/II 0,86 ultraoligotrofan
  3 18.06.2009 1,65 oligo/betamezosaprobni I/II 0,26 ultraoligotrofan
  4* 14.12.2016 1,56 oligo/betamezosaprobni I/II    
    27.06.2017 1,72 oligo/betamezosaprobni I/II 0,69 oligotrofan
               
2.2. VJEŠTAČKA  JEZERA    
2.2.1. AKUMULACIJA HE RAMA    
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta Klorofil "a" mg/m3 Stupanj trofije
  1 25.06.2008 1,57 oligo/betamezosaprobni I/II    
  2 28.08.2008 1,64 oligo/betamezosaprobni I/II 1,36 oligotrofan
  3 25.06.2012       0,34 ultaoligotrofan
  4 26.06.2013       0,45 oligotrofan
  5 25.06.2014       0,51 oligotrofan
  6* 12.12.2016 1,58 oligo/betamezosaprobni I/II    
  7 12.06.2017 1,68 oligo/betamezosaprobni I/II 1,06 mezotrofan
               
2.2.2. AKUMULACIJA HE SALAKOVAC    
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta Klorofil "a" mg/m3 Stupanj trofije
  1 25.06.2008 1,72 oligo/betamezosaprobni I/II    
  2 28.08.2008 1,68 oligo/betamezosaprobni I/II 3,31 mezotrofan
  3 18.06.2009 1,69 oligo/betamezosaprobni I/II 2,78 mezotrofan
  4 25.06.2012       1,09 oligotrofan
  5 25.06.2013       1,58 oligotrofan
  6 25.06.2014       1,08 oligotrofan
  7* 12.12.2016 1,53 oligo/betamezosaprobni I/II    
  8 26.06.2017 1,52 oligo/betamezosaprobni I/II 2,44 mezotrofan
               
2.2.3. AKUMULACIJA HE GRABOVICA    
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta Klorofil "a" mg/m3 Stupanj trofije
  1 19.06.2009 2,00 betamezosaprobni II 0,34 ultraoligotrofan
  2 29.06.2010 1,60 oligo/betamezosaprobni I/II 0,60 ultraoligotrofan
  3 23.06.2011 1,79 oligo/betamezosaprobni I/II 0,78 ultraoligotrofan
  4 25.06.2012       0,84 ultraoligotrofan
  5 25.06.2013       0,6 ultraoligotrofan
  6 25.06.2014       1,21 oligotrofan
  7* 12.12.2016 1,56 oligo/betamezosaprobni I/II    
  8 12.06.2017       3,31 mezotrofan
               
2.2.4. AKUMULACIJA HE MOSTAR    
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta Klorofil "a" mg/m3 Stupanj trofije
  1 29.06.2010 1,79 oligo/betamezosaprobni I/II 0,39 ultraoligotrofan
               
2.2.5. AKUMULACIJA HE JABLANICA    
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta Klorofil "a" mg/m3 Stupanj trofije
  1 25.06.2013       1,17 oligotrofan
  2 25.06.2014       0,7 oligotrofan
               
2.2.6. AKUMULACIJA GKP Trebišnjica /HEČ/    
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta Klorofil "a" mg/m3 Stupanj trofije
  1 24.06.2014       10,03 mezotrofan
  2 27.06.2017 1,59 oligo/betamezosaprobni I/II 9,62 blago eutrofno
               
II RIJEČNI BAZEN CETINE          
1. RIJEKE            
1.1. RIJEKA BISTRICA          
1.1.1. MJERNI PROFIL: BISTRICA - uzvodno /izvor Duman/       
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 19.06.2009 1,73 oligo/betamezosaprobni I/II     
  2 21.06.2011 1,51 oligosaprobno I    
  3 26.06..2013 1,77 oligo/betamezosaprobni I/II     
  4 23.06.2014 1,55 oligo/betamezosaprobni I/II     
1.1.2. MJERNI PROFIL: BISTRICA - nizvodno           
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 19.06.2009 1,85 betamezosaprobni II     
  2 30.06.2010 1,95 betamezosaprobni II     
  3 21.06.2011 2,05 betamezosaprobni II     
  4 26.06.2012 2,08 betamezosaprobni II     
               
1.2. RIJEKA ŠUICA          
1.1. MJERNI PROFIL: Izvor          
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 25.06.2013 1,56 oligo/betamezosaprobni I/II     
  2 23.06.2014 1,57 oligo/betamezosaprobni I/II     
1.2. MJERNI PROFIL: Kovači          
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 30.06.2010 1,85 betamezosaprobni II     
  2 21.06.2011 1,90 betamezosaprobni II     
  3 26.06.2012 1,96 betamezosaprobni II     
  4 23.06.2014 1,95 betamezosaprobni II     
  5* 08.12.2016 1,95 betamezosaprobni II     
  6 12.06.2017 1,81 betamezosaprobni II     
               
1.3. RIJEKA MILAČ          
1.1. MJERNI PROFIL: Milač izvor        
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  3 25.06.2013 1,54 oligo/betamezosaprobni I/II     
  4 23.06.2014 1,51 oligo/betamezosaprobni I/II     
  5 12.06.2017 1,58 oligo/betamezosaprobni I/II     
1.2. MJERNI PROFIL: Milač nizvodno        
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 30.06.2010 1,85 betamezosaprobni II     
  2 26.06.2012 1,72 oligo/betamezosaprobni I/II     
               
1.4. RIJEKA VRBA          
1.1. MJERNI PROFIL: VRBA - nizvodno           
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 30.06.2010 1,85 betamezosaprobni II     
               
1.5. RIJEKA PLOVUČA          
1.1. MJERNI PROFIL: Čajići-Veliki ponor           
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 30.06.2010 1,93 betamezosaprobni II     
  2 26.06.2012 2,22 betamezosaprobni II     
               
1.6. RIJEKA STURBA           
1.1. MJERNI PROFIL: Vrelo Sturbe           
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 21.06.2011 1,45 oligosaprobno I    
  2 25.06.2013 1,59 oligo/betamezosaprobni I/II     
  3 25.06.2014 1,43 oligosaprobno I    
  4* 09.12.2016 1,61 oligo/betamezosaprobni I/II     
               
1.7. RIJEKA KORANA (ZVIJEZDA)        
1.1. MJERNI PROFIL: uzvodno od Bosanskog Grahova       
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 21.06.2011 2,23 betamezosaprobni II     
  2 23.06.2014 2,04 betamezosaprobni II     
               
1.8. RIJEKA DULERSKI POTOK          
1.1. MJERNI PROFIL: od ušća u Butižnicu         
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 26.06.2013 1,51 oligo/betamezosprobni I/II     
               
1.9. RIJEKA ŽABLJAK          
1.1.  MJERNI PROFIL: Žabljak-nizvodno        
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 21.06.2011 1,7 oligo/betamezosaprobni I/II     
  2 26.06.2012 1,69 oligo/betamezosaprobni I/II     
  3* 09.12.2016 1,61 oligo/betamezosaprobni I/II     
  MJERNI PROFIL: Žabljak-izvorište        
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta    
  1 12.06.2017 1,7 oligo/betamezosaprobni I/II     
               
2.  VJEŠTAČKA JEZERA           
2.1. AKUMULACIJA BUŠKO BLATO    
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta Klorofil "a" mg/m3 Stupanj trofije
  1 30.06.2010 1,73 oligo/betamezosaprobni I/II 1,47 oligotrofan
  2 26.06.2012       1,69 oligotrofan
  3 23.06.2014       5,03 mezotrofan
  4* 09.12.2016 1,58 oligo/betamezosaprobni I/II    
  5 12.06.2017 1,70 oligo/betamezosaprobni I/II 6,13 mezotrofan
  6 07.09.2017       2,08 mezotrofan
               
2.2. BAZEN LIPA     
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta Klorofil "a" mg/m3 Stupanj trofije
  1 21.06.2011 1,84 betamezosaprobni II  0,44 ultaoligotrofan
  2 26.06.2012       2,23 oligotrofan
               
III JADRANSKO MORE          
               
3.1. Lokalitet: Neum     
  Redni broj uzorka Datum Indeks saprobnosti Stupanj saprobnosti Klasa boniteta Klorofil "a" mg/m3 Stupanj trofije
  1 27.06.2013       0,48 oligotrofan
  2 26.06.2014       0,54 oligotrofan 
  3* 14.12.2016       0,75 oligotrofan 
  4 28.06.2017       0,84 oligotrofan 
  5 15.09.2017       0,46 oligotrofan 
  * - uzorci uzeti u zimskom razdoblju