KONTAKT
Agencija za vodno područje Jadranskog mora
tel: 036 397 881, 036 397 882
faks: 036 397 883
e-mail: jsliv@jadran.ba